Dodatkowe obowiązki przy transakcjach przekraczających 15.000,00 zł

Dnia 1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT. Został utworzony oficjalny wykaz zarejestrowanych podatników VAT (tzw. “biała lista”), który zawiera jednocześnie wykaz rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą poszczególnych przedsiębiorców. Wykaz można przeglądać pod adresem internetowym https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Przepisy w zakresie sankcji za zapłatę na rachunek bankowy nie znajdujący się w urzędowym wykazie mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Podatnik będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe kontrahenta, do wysokości kwoty podatku VAT, związanego z daną transakcją, za które płatność nie zostanie dokonana na rachunek podatnika zawarty w tym wykazie w zakresie transakcji, których wartość przekracza 15.000 zł.

Jednocześnie przedsiębiorca w takiej sytuacji nie będzie miał prawa do zaliczenia transakcji do kosztów uzyskania przychodów.

Odpowiedzialność nabywcy będzie mogła być wyłączona, jeśli podmiot, który zapłacił należność na rachunek inny niż zawarty w wykazie, pod warunkiem, że zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Ministerstwo Finansów zaznacza, że sankcje będą dotyczyć tylko przelewów dokonanych wobec podmiotów VAT czynnych zarejestrowanych w Polsce.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1018).

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *